תקציר אשכול מעורבות אזרחית ופיקוח על רשויות השלטון ב'