תקציר ביקורת המדינה - חלק א'

המרכיב העיקרי של הזכות לחופש הביטוי בדמוקטיה הוא הזכות למתוח ביקורת על השלטון. קיימים מוסדות ציבור שבודקים לפי חוק את תפקודם של שאר הרשויות: התנהלות חוקית, יעילה וחסכונית. מבקר המדינה פועל בתחומים אלה בשליחות הכנסת ומדווח לה על ממצאיו. ועדת הכנסת לביקורת המדינה עוסקת בתחומים דומים מנקודת ראות פוליטית.