Summary מעורבות פוליטית של האזרחים חלק ב'

הציבור וחלקים בתוכו מביעים את עמדתם, לעיתים - כדי להשפיע על קבלת החלטות מיידיות. מרכיב הזכות למתוח ביקורת פומבית על השלטון במסגרת חופש הביטוי הוא סימן- ההיכר העיקרי לדמוקרטיה.