תקציר הרשות השופטת חלק ג'

בית-המשפט עוסק גם בפירוש מוסמך של החוק לאור המשפטהחוקתי (כגון חוקי היסוד) ובפירוש התקנות לאור החוק.