תקציר ביטחון ודמוקרטיה

במדינה דמוקרטית יכול האיזון בין הזכויות להשתנות תחת איום בטחוני: כדי להגן על הזכות לחיים ועל ריבוות המדינה מצמצם השלטון זכויות אחרות. בין שנהאר עומד לרשות השלטון הלי של חקיקת חירוםף צמצום חד של בזכויוץת, בדרללל כלל תרוםה מוגבלת. בישררל קיימות רנות שת חירום בטחוניות לקבמת המדינה וככן נקבעות תקנות זמניות מסוג למטרות בטחוניות ובריאותיות זה כמו בתקופת הקורונה