Summary הרשות השופטת חלק א'

המבנה העיקרי של מערכת המשפט בישראל מורכב משלוש רמות: בית משט השלום דן בענינים פליליים שעונשים עד 7 שנות מאסר, ויכוח אזרחים ששווים עד 2,500,000 ש"ח שקלים.בית המשפט המחוזי דן בערערים על החלטת של בית משפט השלום, וכן בהעניינים הפליליים והאזרחים החמורים יותר.בית המשט העליון דן בערעורים בית המשפט המחוזי, וכן מתפקד כבגץ (בית דין גבוה לצדק): הוא דן בפניות ישירות שאזרחים ותושבים הטוענים שזכויות היסוד שלהם הופרו