תקציר המאפיינים היהודיים של המדינה - ההיבט המשפטי

אופיה הלאומי של המידנה מתבטא במרחב הציבורי: עברית היא שפתה הרשמית, מוסדות הציבור משתמשים בלוח העברי, סמלי המדינה נשאבים מהמורשת היהודית.