Summary הכרזת העצמאות חלק ב'

המדינה מעוניינית לשתף פעולה עם האו"ם ולהצטרף עליו. מציעה לערביי ישראל שוויון ושכנות טובה. מציעה שלום עם מדינות ערב. מציעה שיתוף ליהודי התפוצות. לפי פסק-דין זיו הכרזת העצמאות איננה חוקה, אבל היא משקפת את ערכי המדינה, ולכאורה יש לפרש את החוקים.