Summary הכרזת העצמאות חלק א'

התנועה הציונית פעלה בעולם מסוף המאה ה-19. כתוצאה מהתפרקות האימפריה הבריטית ומהשואה הוכרזה המדינה. הכרזת העצמאות קבעה את עצם הקמת המדינה ואת שמה. המוסדות הזמניים: מועצת העם ומינהלת העם שהפכו למועצת המדינה הזמנית ולממשלה הזמנית. ההכרזה קבעה את חזון המדינה: פתוחה לעלייה יהודית מנהיגה שלטון זכויות, מגשימה את חזון הנביאים בדבר שלום וצדק חברתי