תקציר המאפיינים היהודים של המדינה - היבט משפטי חלק א'