תקציר מתמטיקה 5 יחידות

שאלות מתוך הפרקים 2 ו3 טרגנומטריה,גיאומטריה,חשבון דפרנציאלי ואנטגרלי,בעיות קיצון