Summary חשמל ומגנטיות

פתרון לשאלות 1,2 ו5 מתוך שאלון הבגרות קיץ 2019. שאלה אחת באלקטרוסטטיקה שאלה שנייה מעגלי זרם ושאלה חמישית טעינה ופריקה של קבל.