תקציר הגישה המעודדת רב תרבותיות

تعريف التوجه الذي يؤمن بالتعددية وإعطاء مثال عليه