תקציר הגישה הליברלית-פרגמאטית

تعريف التوجه اللليبرالي الفردي وإعطاء مثال عليه