תקציר עמדות שונות לדמוקרטיה

تعريف الديمقراطية كشكل من اشكال الحكم\ كقيمة جوهرية, تعريف العقد الاجتماعي