תקציר חוקה

تعريف الدستور, أهميته, تعريف دستور مسجل ودستور متداول