תקציר מנגנוני פיקוח מוסדיים- עקרון הפרדת הרשויות

تعريف أجهزة الاشراف والمراقبة الرسمية, مراقب الدولة, مندوب شكاوى الجمهور, الجهاز القضائي. مبدأ فصل السلطات