תקציר מנגנוני פיקוח חוץ מוסדיים

تعريف أجهزة الاشراف والمراقبة الغير رسمية