תקציר עקרון שלטון העם

تعريف مبدأ حكم الشعب, ديمقراطية مباشرة وصعوبة تطبيقها اليوم والانتقال الى الغير مباشرة