תקציר ארבע פניות והתחייביות לגורמים שונים

دولة إسرائيل دولة يهوديه -ديمقراطية