Summary 37 - מחזור התא וחלוקתו חלק ב

מחזור התא, מעגל החיים, עובר, זיגוטה, מיטוזה, רקמות, מערכות, תא, DNA, כרומוזום, חלבונים, גרעין, חד תא, חלוקה, אינטרפאזה, G1, G2, סינתזה,RNA,