תקציר הפרושים והצדוקים: השוואת אופי הכתות ועיקרי האמונה

הכתות הדתיות, מחלוקת ביהדות, הזרמים ביהדות, תורה שבעל פה, משנה ותלמוד, תנאים ואמוראים, מקור שם הפרושים, מעמד הפרושים, הצדוקים, מקור שם הצדוקים, מעמד ותפקידי הצדוקים, עיקרי האמונה של הצדוקים,עיקרי האמונה של הפרושים, האמונה בעולם הבא, האמונה בגזירת גורל, הגזירה הקדומה, השארות הנפש, גן עדן וגיהנום