תקציר איש זקן מאד עם כנפיים עצומות 6

בטחון, ניכור, אדישות, מלאך, ציבור, חברה, אנשים