Summary האמנם_1 מתוך 6

מוטיב, הליכה בשדה, הזדככות, התמזגות בטבע, חושים, סינסתזיה, לאה גולדברג, כהלך התם, השואה, תקופת השואה, מאורעות השואה, מלחמת העולם השניה,